Vår historie

Totalprosjekt AS ble stiftet Rygge i 1967 av Finn Næss.
Visjonen da var å skape samfunnsnyttige prosjekter med en enkelt kontraktspart. På denne tiden fantes det ikke et juridisk rammeverk for denne type kontrakter. Totalprosjekt AS utarbeidet i samarbeid med advokater kontraktsrammene for  det vi i dag kjenner som Totalentreprisen. Begrepet totalentreprise er direkte avledet av selskapets navn. Etter nærmere 50 år er denne entrepriseformen den mest utbredte i byggebransjen i Norge.

I 1994 kjøpte John Grønlien selskapet. Han videreførte selskapets «totaltankegang» til også å omfatte de finansielle og juridiske aspekter inn i realisering av byggeprosjekter. Den viktigste nyvinningen var å skape det lovlige rom for samhandling mellom offentlig og privat sektor. Dette arbeidet ble igangsatt ved realiseringen av Ullevaal Stadion, som lovlig skulle motta statstilskudd som nasjonalanlegg for fotball. Denne samhandlingsmodellen kalles i dag Ideell Privat Sektor (IPS).

Vi tror dette er fremtiden for å løse kompliserte prosjekter som krever innsats fra alle samfunnssektorene.