Samhandlingsmodeller

Samhandling er uttrykk for evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.

OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID  (OPS)

OPS er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Regning havner alltid i det offentlige.

IDEEL PRIVAT SEKTOR (IPS)

IPS er en samhandlingsmodell som egner seg til å realisere politiske målsetninger hvor privat eierskap og offentlig tilskudd begge er nødvendige for å oppnå et felles mål uten at driftskostnader blir belastet det offentlige.