Om Totalprosjekt

Vår visjon er at Totalprosjekt skal være «en innovativ nasjonal aktør i prosjekter som bidrar til et moderne bærekraftig samfunn»

Vi er opptatt av at mennesket er i fokus. Vi mener at fornøyde og glade mennesker (sluttbrukere eller ansatte i et bygg/anlegg) medfører en sunn økonomi.

Totalprosjekt utvikler og styrer samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter som krever samhandling mellom offentlig og privat sektor. Totalprosjekt skaper muligheter i samhandlingen ved å bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk og i tillegg skaper tillit og gjensidig respekt blant partene i prosjektene. Prosjektene skaper verdier eller reduserer kostnader for deltakende parter i prosjektene.