Kompetanse
184
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-184,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Kompetanse

Totalprosjekt er en totalleverandør innenfor eiendomsutvikling og styrer prosjekter fra idé til drift

Helhetlig prosjektstyring er nøkkelen til suksess

a
Konseptutvikling

Konseptutvikling

Totalprosjekt har bred erfaring innenfor konseptutvikling og prosjektutvikling. Totalprosjekt integrerer tiltakshavers behov, knyttet opp mot samfunnsmessige rammer og markedsmessige trender. Gjennom dialog, kompetanse og samarbeidspartnere vil vi kunne utvikle bærekraftig konsepter innenfor ønskede kvalitetsmål og økonomiske rammer.

Samhandlingskoordinator

Samhandlingskoordinator

Totalprosjekt har lang og bred erfaring som samhandlingskoordinator. Dette gjelder for offentlige myndigheter, finansinstitusjoner, faglige leverandører som arkitekter og faglige konsulenter. Totalprosjekt styrer samhandlingen i prosjekter innenfor gjeldende lover og regler. Vår oppgave er å optimalisere det enkelte prosjektet, både for tiltakshaver og for leietakere/langsiktige eiere.

 

Totalprosjekt har utviklet en samhandlingsmodell som vi kaller Sivil sektor. Denne modellen er utviklet med tanke på realisering av samfunnsnyttige prosjekter hvor både private- og offentlige aktører er nødvendig for å kunne realisere behovene.

Plan og utvikling

Plan og utvikling

Sammen med spesielt utvalgte samarbeidspartnere leder Totalprosjekt plan- og utviklingsprosesser. Denne samarbeidsformen sikrer bærekraftige og kreative planer og gir plansikkerhet i gjennomføringsfasen.

 

Totalprosjekt er ledende på å se planløsninger i et helhetsperspektiv, sikre de utredninger som er nødvendig og sette dette i sammenheng på et tverrfaglig nivå. Gode prosesser er viktig for å sikre en forutsigbar gjennomføring.

Prosessledelse

Prosessledelse

Som prosessleder representerer Totalprosjekt tiltakshaver i utbyggingsprosjekter.

 

Prosessledelse er et av de viktigste verktøyene for å sikre økonomiske, tekniske og fremdriftsmessige mål i prosjekter. Det er via gode samhandlings- og dialogrom man kan fatte de riktige avgjørelsene. Totalprosjekt har lang og bred erfaring og har gode verktøy som prosessleder.

Prosjektledelse

Prosjektledelse

Totalprosjekt har lang og bred erfaring med å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte store og komplekse byggesaker, hvor mål og delmål blir oppfylt for de involverte partene. Det som skiller totalprosjekt fra andre selskaper, er evnen til å se helhetlig på alle problemstillinger i byggefasen.

 

Prosjektlederens mål er “at time, at cost”.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

God planlegging er avgjørende for forutsigbare byggeprosesser.

 

Totalprosjekt har lang og bred erfaring med å styre prosessene i prosjekteringsfasen. Totalprosjekt styrer prosjekteringsprosesser med arkitekter, rådgivere og leverandører for å sikre at alle leverer til de forventingene som ligger i prosjektet, hos byggherre, eiere, brukere og samfunnet.

 

Gode prosesser vil lede til at alle parter yter det som skal til for å kunne oppnå et vellykket prosjekt, innenfor de rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift som er avgjørende for prosjektet.

Risikostyring

Risikostyring

Som et ledd i konseptutviklingen, vil Totalprosjekt gjennomføre risikoanalyser for å identifisere potensielle risikoelementer og forsøke å eliminere disse på et tidlig stadium.

Byggeledelse

Byggeledelse

Som byggeleder vil Totalprosjekt forestå ledelse av byggearbeidene i forhold til avtaler og kontrakter mellom byggherren og leverandører. Byggeledelse innebærer at Totalprosjekt vil overta byggherrens daglige arbeid under byggeprosessen, og vil følge opp administrasjon, økonomi og HMS for å sikre god fremdrift og ønsket kvalitet i prosjektet fra igangsettelse til overlevering.