Idrettsbarnehager

Totalprosjekt jobber for Idrettsbarnehager AS med ulike barnehageprosjekter. For oss er forebyggende helse et satsningsområde, og som Idrettsbarnehager relaterer til.  Pågående prosjekter er nå: Naustdal, Brekkåsen og Lillehammer. Totalprosjekts rolle: Prosessleder og byggeleder.

Read More

Helsehuset i Fredrikstad

Helsehuset Fredrikstad er et samarbeidsprosjekt mellom Totalprosjekt AS som konsepteier og Værste AS som tiltakshaver. Helsehuset Fredrikstad er det første prosjektet under konseptet helsePLUSS som realiseres. Konseptet er utviklet av Totalprosjekt og vil videreføres på landsbasis av selskapet konseptPLUSS. Konseptet helsePLUSS er et svar på Samhandlingsreformen. Helsehuset Fredrikstad utføres i «Ideell privat sektor». Tanken er at Helsehuset […]

Read More