Helsehuset i Fredrikstad

Helsehuset Fredrikstad er et samarbeidsprosjekt mellom Totalprosjekt AS som konsepteier og Værste AS som tiltakshaver. Helsehuset Fredrikstad er det første prosjektet under konseptet helsePLUSS som realiseres. Konseptet er utviklet av Totalprosjekt og vil videreføres på landsbasis av selskapet konseptPLUSS. Konseptet helsePLUSS er et svar på Samhandlingsreformen. Helsehuset Fredrikstad utføres i «Ideell privat sektor». Tanken er at Helsehuset […]

Read More