Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

  Utendørssenter for forebyggende helse. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom/ Fredrikstad kommune Prosjektverdi: 60 millioner kroner. Status: Vårt oppdrag avsluttet i 2006. Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling og regulering.

Read More

Fuglsethmyra

Større byutviklingsprosjekt på Hamar. Konseptet inneholder næring/kontorer og boliger. Oppdragsgiver: Fuglsethmyra Eiendom AS Prosjektverdi: 600 millioner kroner. Status: Vårt oppdrag avsluttet i 2006. Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling.

Read More

Hamar stadion

Større byutviklingsprosjekt på Hamar. Konseptet inneholder kjøpesenter, kulturaktiviteter, parkområde, boliger og eventuelt kontorer. Oppdragsgiver: Hamar Stadion Eiendom AS Prosjektverdi: 1,1 milliard kroner. Status: Vårt oppdrag avsluttet i 2006. Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling og salg av eiendommer.  

Read More

Kjeller, Lillestrøm

Mulighetsstudie og en konseptutvikling for eiendommene ved Kjeller flystasjon. Handel, service, kontorer, utdanning, forskning, boliger og idrett Oppdragsgiver: Skifte Eiendom Status: Vårt oppdrag avsluttet i 2004. Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling og mulighetsstudie.

Read More

Lahaugmoen, Lillestrøm

Senter for Sikkerhet, Beredskap og Redning. Konsept utviklet for salg av eiendom Oppdragsgiver: Skifte Eiendom Prosjektverdi: Med konsept 84 millioner kroner. Status: Prosjektet ble solgt i 2004. Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling

Read More

Barnehager Oslo, Bærum

Østmarka Idrettsbarnehage og Lysaker Idrettsbarnehage Oppdragsgiver: Idrettsbarnehager AS Status: Prosjektet ble ferdigstilt i 2010 og 2011. Totalprosjekts rolle: Prosessledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Read More

Briskeby Hamar

Briskeby Gressbane, næringslokaler, storkjøkken og parkeringshus Oppdragsgiver: Briskeby Eiendom AS/ Briskeby Gressbane AS Prosjektverdi: 200 millioner kroner. Status: Prosjektet ble ferdigstilt i 2009. Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling, regulering, prosessledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse

Read More

Idrettsbarnehager

Totalprosjekt jobber for Idrettsbarnehager AS med ulike barnehageprosjekter. For oss er forebyggende helse et satsningsområde, og som Idrettsbarnehager relaterer til.  Pågående prosjekter er nå: Naustdal, Brekkåsen og Lillehammer. Totalprosjekts rolle: Prosessleder og byggeleder.

Read More

Helsehuset i Fredrikstad

Helsehuset Fredrikstad er et samarbeidsprosjekt mellom Totalprosjekt AS som konsepteier og Værste AS som tiltakshaver. Helsehuset Fredrikstad er det første prosjektet under konseptet helsePLUSS som realiseres. Konseptet er utviklet av Totalprosjekt og vil videreføres på landsbasis av selskapet konseptPLUSS. Konseptet helsePLUSS er et svar på Samhandlingsreformen. Helsehuset Fredrikstad utføres i «Ideell privat sektor». Tanken er at Helsehuset […]

Read More