Lahaugmoen, Lillestrøm

Senter for Sikkerhet, Beredskap og Redning. Konsept utviklet for salg av eiendom

Oppdragsgiver: Skifte Eiendom

Prosjektverdi: Med konsept 84 millioner kroner.

Status: Prosjektet ble solgt i 2004.

Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling