Kjeller, Lillestrøm

Mulighetsstudie og en konseptutvikling for eiendommene ved Kjeller flystasjon. Handel, service, kontorer, utdanning, forskning, boliger og idrett

Oppdragsgiver: Skifte Eiendom

Status: Vårt oppdrag avsluttet i 2004.

Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling og mulighetsstudie.