Helsehuset i Fredrikstad

Helsehuset Fredrikstad er et samarbeidsprosjekt mellom Totalprosjekt AS som konsepteier og Værste AS som tiltakshaver. Helsehuset Fredrikstad er det første prosjektet under konseptet helsePLUSS som realiseres. Konseptet er utviklet av Totalprosjekt og vil videreføres på landsbasis av selskapet konseptPLUSS.

Konseptet helsePLUSS er et svar på Samhandlingsreformen. Helsehuset Fredrikstad utføres i «Ideell privat sektor». Tanken er at Helsehuset skal være et moderne effektivt bygg, hvor både private og offentlige helsevirksomheter kan samarbeide og sammen gi Fredrikstad og Hvalers befolkning et bredt tilbud med høy kvalitet. Fredrikstad kan stolt fortelle at de er den første byen i landet som bygger et lokalsykehus etter en slik modell.

  • Visjon Helsehuset Fredrikstad: «Helsehuset i Fredrikstad skal gi Fredrikstad og Hvalers befolkning et bredt tilbud innen helsetjenester med fokus på trygghet, verdighet og kvalitet.»
  • Prosjektverdi: 450 millioner kroner.
  • Totalprosjekts rolle: Konseptutvikler og -eier, prosessleder, finansiell og juridisk rådgiver samt byggeledelse.
  • Status: Helsehuset åpnet 07. november 2013.