Hamar stadion

Større byutviklingsprosjekt på Hamar. Konseptet inneholder kjøpesenter, kulturaktiviteter, parkområde, boliger og eventuelt kontorer.

Oppdragsgiver: Hamar Stadion Eiendom AS

Prosjektverdi: 1,1 milliard kroner.

Status: Vårt oppdrag avsluttet i 2006.

Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling og salg av eiendommer.