Fuglsethmyra

Større byutviklingsprosjekt på Hamar. Konseptet inneholder næring/kontorer og boliger.

Oppdragsgiver: Fuglsethmyra Eiendom AS

Prosjektverdi: 600 millioner kroner.

Status: Vårt oppdrag avsluttet i 2006.

Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling.