Briskeby Hamar

Briskeby Gressbane, næringslokaler, storkjøkken og parkeringshus

Oppdragsgiver: Briskeby Eiendom AS/ Briskeby Gressbane AS

Prosjektverdi: 200 millioner kroner.

Status: Prosjektet ble ferdigstilt i 2009.

Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling, regulering, prosessledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse