Barnehager Oslo, Bærum

Østmarka Idrettsbarnehage og Lysaker Idrettsbarnehage

Oppdragsgiver: Idrettsbarnehager AS

Status: Prosjektet ble ferdigstilt i 2010 og 2011.

Totalprosjekts rolle: Prosessledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.