Åråsen, Lillestrøm

Åråsen stadion, handel, næringslokaler, Lillestrømklinikken og parkeringshus

Oppdragsgiver: Åråsen Eiendom AS/Åråsen Stadion AS

Status: Prosjektet ble ferdigstilt i 2001.

Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling, regulering, prosessledelse, prosjekteringsledelse 0g byggeledelse