Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

 

Utendørssenter for forebyggende helse.

Oppdragsgiver: Skifte Eiendom/ Fredrikstad kommune

Prosjektverdi: 60 millioner kroner.

Status: Vårt oppdrag avsluttet i 2006.

Totalprosjekts rolle: Konseptutvikling og regulering.